Сезона 22019. година

 1. Жабаљ, 2. март 2019. – 62.020 динара
 2. Негославци, 9. март – 93.500 динара
 3. Пландиште, 10. март – 27.300 динара
 4. Суботица, 23. март – 30.000 динара
 5. Шабац, 30. март – 47.490 динара
 6. Књаз, 7. април – 49.050 динара
 7. Ваљево, 13. април – 17.010 динара
 8. Бусије, 20. април – 32.720 динара
 9. Линц, концерт, 16. мај – 1.718 евра
 10. Батајница, 19. мај –  13.100 динара
 11. Саборни турнир Београд, 26. мај – 402.000 динара
 12. Скопље, 2. јун – 1.360 евра
 13. Свилајнац, 15. јун – 24.210 динара
 14. Зуце, 23. јун – 11.040 динара
 15. Видовдански скуп, Београд, 29. јун – 40.650 динара
 16. Суботица, 30. јун –  60.000 динара
 17. Велс, концерт, 8. јул – 1389 евра
 18. Темерин, 24. август – 24.740 динара
 19. Жабаљ (два турнира), 25. август – 66.825 динара.
 20. Жабаљ, 25. август (баскет)- 105.000 динара
 21. Оџаци, 31. август – 24.370 динара
 22. Госпођинци, 14. септембар – 45.160 динара
 23. Грачаница, 18. септембар – 12.000 динара 
 24. Подгорица, 21. септембар – 575 евра
 25. Темерин, 5. октобар – 16.340 динара
 26. Ђурђево, 13. октобар –  52.840 динара
 27. Београд, 27. октобар – 15.420 динара (50. турнир)
 28. Шабац, 2. новембар – 35.810 динара
 29. Суботица, 9. новембар – 35.720 динара
 30. Београд 17. новембар – 250.500 динара
 31. Београд , 29. новебар – 30.300 динара
 32. Београд, 30.новембар – 68.300 динара
 33. Ашања, 7.децембар – 85.000 динара
 34. Бањалука, 14.децембар – 2.300 евра
 35. Жабаљ, 15. децембар –  33.000 динара
 36. Нови Сад, 22.децембар – 46.040 динара

Укупне донације: 2.311.190 динара